Nové byty: bydlení, rekonstrukce, reality

Reflexologie a reflexní terapie

Domů

Praha
Akupunktura

Reality
Urinoterapie v praxi
Akupunktura
O reflexoterapii

Brno
Akupunktura ..
Reflexologie a reflexní terapie

Trocha historie
Reflexní terapie je metoda stará snad jako lidstvo samo. Její pravý původ však zůstává utajen. První písemné zmínky o ní pocházejí ze 3. tisícletí př. n. l. z Číny z díla Žlutého císaře. Z roku 2330 př. n. l. je nástěnná malba nalezená v hrobce egyptského lékaře. Indiáni Severní Ameriky tuto metodu využívají prakticky dodnes. Do Evropy se reflexní terapie dostala zřejmě z Číny po návratu Marca Pola. Za jejího novodobého objevitele je označován Američan dr. William Fitzgerald (1872–1942). Ten je mimo jiné autorem principu dělení těla na zóny a oblasti. Její zásluhou byl v roce 1974 v Americe založen Mezinárodní institut reflexologie. Metoda se šíří dále a dnes existují školy, školicí místa a instituty v mnoha zemích, zejména v Rakousku, Švýcarsku, ve Velké Británii nebo v Jižní Africe. Zásluhu na dalším rozvoji má mimo jiné Hany Margvartová. Ta v roce 1976 napsala knihu “Ovlivňování reflexních zón na chodidle” a pořádala učební kurzy v mnoha zemích, zejména ve Skandinávii. Nemohu opomenout ani švýcarskou zdravotní sestru Hedi Masafretovou, která se s reflexní terapií seznámila jako misionářka v Číně a v roce 1975 napsala knížku “Zdravě do budoucnosti.” V roce 1982 založili bratři Mau-Šiung Čen a Thonet Mau-Song Čen spolu s P. Engsterem organizaci “RWO-SHR Therapie”, která spojuje zkušenosti východní a západní medicíny v tomto oboru. Vyvrcholení práce a rozvoje v této oblasti bylo zaznamenáno v červenci 1990, kdy se sešla celosvětová konfrence v Tokiu. Mezinárodní název je SWO-SHR HEALTH - reflexologie.

U nás metodu reflexní terapie rozšířil strojní inženýr Jiří Janča, CSc. Znalost jazyků mu umožnila studovat cizí prameny, láska k přírodě, lidem a stálé studium pomohly nalézt zákonitosti, smysl a přirozené vztahy, což dalo vzniknout dílům jako je Alternativní medicína, Reflexní terapie, Herbář léčivých rostlin. Ing. Janča pořádal přednášky a školicí kurzy řadu let. Vychází z poznatku, že na všech zakončeních lidského těla existují reflexní plošky odpovídající příslušným orgánům. Na šlapkách nohou najdeme tedy reflexní plošky celého těla.

TĚLNÍ ZÓNY
Reflexní terapie chodidel vychází z dělení lidského těla na
a) deset podélných zón
b) tři horizontální zóny

Svislé zóny vedou přes celé tělo od hlavy přes končetiny až po konce prstů na rukou a na nohou. Na těchto zónách, které představují jednoduchou, ale nedocenitelnou anatomicky - topografickou pomůcku, se překrývají všechny orgány těla.

Dělení na deset podélných zón neurčuje přesně místa jednotlivých orgánů a oblastí těla, používáme tedy ještě horizontální dělení. Tyto tři oblasti jsou určeny kostrou chodidla a kosterním systémem těla. První oblast (I) všechna místa nad ramenním pásem, druhá oblast (II) je ohraničena spodním okrajem žeber a nahoře okrajem oblasti I. Třetí oblast (III) zahrnuje spodní část břicha a pánve a je dole ohraničena okrajem pánve a nahoře okrajem oblasti II.

Pomocí horizontálně-vertikálního rastru dělíme orgány do tří skupin.
a) I. oblast: skupina orgánů krku a hlavy, tzn. všechna ústrojí nad vodorovnou linií ramenního pásu.
b) II. oblast: skupina orgánů hrudníku a horní části břicha, tedy všech orgánů mezi vodorovnou linií ramenního pásu a spodním okrajem hrudníku.
c) III. oblast: skupina orgánů spodní části břicha a pánve, tedy všech orgánů mezi spodním okrajem pánve a spodním okrajem hrudníku.

Reflexní terapie umožňuje komplexní vyšetření člověka. To spočívá ve znalosti anatomického uložení orgánů a v topografickém vyhledávání zón na plosce nohy a nártu. Potřebná je znalost bodů na rukou a nohou v propojení na funkčnost orgánů a celkových schémat všech systémů.

Ačkoliv jde o velmi starý způsob léčení, stále dostáváme nové informace o lidském těle, které je při terapii nutné zohledňovat. Jedná se například o nové poznatky z oblasti týkající se schopnosti pohybového aparátu ovlivňovat dysfunkci některých orgánů, nebo naopak o názor, že orgány nesprávně anatomicky uložené ovlivňují svou dysfunkcí celý pohybový aparát, páteř, klouby, svaly.

Reflexní terapeut vidí problémy především v meziobratlových ploténkách. Jde o destičky z vláknité chrupavky uložené mezi dvěma obratli, které svou pružností tlumí nárazy, jimž je páteř vystavena. Správná činnost pohybového aparátu vyžaduje přiměřenou nervovou regulaci jak na úrovni mozkových či míšních center, tak na úrovni periferních nervů. Víme např., že zranění, které utrpělo dítě při hře, má za následek neschopnost zpracovat zpětně všechny informace, jež mají přetvářet jako vjemy zrak, čich, hmat, chuť, sluch. Málokdo však zohledňuje možnost, že některá složka je oním úrazem ohrožena. A právě reflexní terapie umožňuje velice rychle a snadno zkontrolovat, jak na tom naše dítě je. To se však týká i nás dospělých. I při banálním úrazu nohy, zejména palce, jsme si určitým způsobem ovlivnili činnost celého těla. Způsobují to citlivá nervová zakončení všech orgánů a systémů, z nichž je lidské tělo utkáno.

V této souvislosti mě napadá otázka, zda se např. zajímáte o správnou obuv, abyste si zajistili zdraví do vysokého věku. Já sama si dnes už vybírám jen takové boty, prostřednictvím kterých si ke své spokojenosti nebudu ničit vlastní útroby.

Kolik z nás má např. Hallux vulgus (laterální vbočení palce). Jedná se o deformaci palce nohy, při níž je palec stočen k ostatním prstům s vytvořením značného vyklenutí v místě jeho kloubu. Tento problém nemá příčinu v ortopedické vadě, kam bychom nejspíš zaměřili léčbu. Je to důsledek špatné funkce ramenního kloubu, ramenního pásu, krční páteře a ve spojení s tím vším i štítné žlázy. Bez odstranění těchto závad se nelze zmíněné deformace definitivně zbavit, dokonce i operace je jen dočasnou pomocí. Samozřejmě je zde i zpětná vazba, kdy narušená statika kostry chodidla může způsobit např. problém ramenního kloubu.

Univerzální bod “C”

Univerzální bod “C” je jeden z nejdůležitějších bodů reflexní terapie. Nachází se na nártu levého chodidla a prokazatelně ovlivňuje pravou hemisféru mozku. Tím má jakýsi celoorgánový účinek, proto jej nazýváme univerzální. Tento bod a jeho reflexní ploška ovlivňují celou nervovou soustavu. Bod “C” lze považovat i za bod první pomoci, protože se dá využít ve stavu nouze, např. při záchvatu epilepsie, při kolikových bolestech, při jakémkoliv kolapsu. Kromě toho je možné bod využít (při nepříliš silném přítlaku) k diagnostikování. Masáží se zjišťují místa nebo orgány, které jsou dysfunkční a navíc se dá určit pořadí, v jakém se ozývají. To představuje posloupnost podle vážnosti jednotlivých potíží a také pořadí, podle kterého budeme jednotlivé orgány při reflexní masáži prostřednictví bodu “C” léčit.

Bod “C” upřednostňuji při léčení alergií.

Alergie je stav přecitlivělosti organismu na určitou látku – alergen (pyl, prach, peří, srst, některé potraviny nebo léky). Jedná se o poruchu imunitního systému vedoucí k nadměrným reakcím. Organismus reaguje otokem, zúžením průdušek, dochází k poruše činnosti cév, ke zvýšené tvorbě hlenu, k ničení buněk. Na oteklého, stále “uplakaného” a kýchajícího člověka není příjemný pohled. Zvláště ženy tento stav těžce nesou, protože jim neumožní ani běžné kosmetické úpravy. Kožní problémy a dechové obtíže též na kráse nikomu nepřidají.

K alergickým chorobám patří i některé formy průduškového astmatu, ekzémy, kopřivka a senná rýma. Vzhledem k tomu, že alergie mají svůj původ v látkové výměně, zejména v játrech, musíme se zaměřit především na léčbu tohoto orgánu.
Další nezbytnou částí léčby je mačkaní bodu “C” podle RT, několikrát denně. Použití tohoto bodu považuji za vrcholný akt v léčbě alergií (za podpory bylinných přípravků). Dietu je nezbytně nutné dodržovat, jinak je veškeré úsilí o léčbu zbytečné. Mám s léčbou alergie mnohaleté zkušenosti a ověřila jsem si, že se nad ní dá zvítězit. Jen chtít a mít zájem a sílu pro své zdraví něco udělat.

Prostřednictvím bodu “C” můžeme odstraňovat i bolest hlavy, kolapsové stavy, lze jej použít jako první pomoc při kolikových bolestech, pro harmonizaci látkové výměny, pro úpravu kožních obtíží, při epileptickém záchvatu, u žen pro odstranění bolestivé menstruace, při nechutenství u dětí, ale také např. při kašli a dechových potížích.

Reklama:

Copyright © Nové byty: bydlení, rekonstrukce, reality 2006 - 2017